شنبه 11 آذر‌ماه سال 1391
http://s2.picofile.com/file/7570891284/v.jpg
 • تنفس ِسینما شهرزاد
  دریافته ایم که برای حیات باید با هم باشیم ، همه به یک قصد ، سینما ، آنهم برای نسلی که خاطرات مشترک دارند ، دغدغه مشترک دارند ، مقصد مشترک دارند ، حتا نام اولین فیلم هایی که دیده اند یکی ست ، نام اولین کتاب های که خوان
  ده اند ، اولین شعرها ، اولین ...

  ما در همین خزان روزهای سال نود و یک تصمیم گرفتیم یکی شویم ، در سایه یک نام و نشان ، به قصد تجربه اندوزی های گروهی ، کلنجارهای گرو
  هی ، خون دل خوردن های گروهی و سرانجام یک محصول گروهی که همه به یک اندازه در تلخ و شیرینی اش سهم دارند.

  سینما شهرزاد ، نامی که از میان گزینه های متعدد انتخاب شد ، شهرزادِ خاطره انگیز ، نخستین سینمای بندرعباس ، با همه ی خاطراتی که نسل من از آن دارد ، نخستین تجربه های فیلم دیدن روی پرده ، نخستین بلیت خریدن ها ، توی صف بودن ها ، خوردنی ها و ...

  شهرزاد باز قصد دارد برایمان قصه بگوید .